Paylaşın
  • Teknolojinin Adı AB
  • AB üst ilan

Ana Sayfa > Kurumsal > Sponsorluk Talebi Değerlendirme Süreci

Sponsorluk Talebi Değerlendirme Süreci

  1. Şirketimizin sponsorluk yaptığı etkinliklerde aşağıdaki amaçlardan en az bir veya birkaçını elde etmeyi beklemektedir;

 • Şirket kimliğinin tanınmasına ve pekişmesine katkıda bulunmak,
 • Şirketimizin ismini hedef gruplara duyurmak,
 • Şirketimizin tanıtımına katkıda bulunmak,
 • Şirket imajını güçlendirmek,
 • Şirket kültürünü geliştirmek,
 • Topluma katkıda bulunarak halkın iyi niyetini kazanmak,
 • Şirket içi iletişimi desteklemek,
 • Personelin motivasyonunu ve şirketimize karşı olan sadakatlerini artırmak,
 • Kitle iletişim araçlarında yer almak, yeni bir ürünü tanıtmak,
 • Satışları desteklemek ve çeşitli eğlence imkânları sunmak.

2. Şirketimize yapılacak sponsorluk başvuruları aşağıdaki koşullar çerçevesinde Pazarlama Müdürlüğü tarafından değerlendirilir;

   a. Sponsorluk talepleri içinde bulunulan yıl için kabul edilmemektedir.
   b. Her yılın en geç 15 Kasım tarihine kadar bir sonraki yıl içinde gerçekleşecek etkinlik için sponsorluk başvurusu kabul edilmektedir.
   c. 15 Mayıs 2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ” yönetmeliğinin aşağıda belirtilen 21 maddesi uyarınca bahse konu etkinliklere sponsor olunamaz:

   d. Tarafımıza ulaşan sponsorluk dosyası ile ilgili olarak hem genel olarak hem de dosyada yer almayan konularda ilgili kurumla temasa geçilerek gerekli bilgiler yazılı olarak alınır.
   e. Sponsorluk başvuruları aşağıdaki kriterler dikkate alınarak değerlendirilir;
    i. Birinci madde de sıralanan amaçlardan en az birini sağlıyor olması,
    ii. Şirketimizin stratejik öncelikleri,
    iii. Bütçe,
    iv. Sponsorluk yapılan etkinliğin şirketimizin hedeflerine katkısı,

3. Sponsorluk başvuruları alındıktan sonra en geç 15 iş günü içerisinde yukarıda izah edilen hususlar çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yapılarak ilgili kuruma yazılı olarak değerlendirme sonucu hakkında bilgi verilir.

4. Her sponsorluk başvurusu sadece o etkinlik çerçevesinde değerlendirilir. Herhangi bir sponsorluk başvurusunu kabul etmek sonraki yıllardaki aynı etkinliğe sponsor olunacağı anlamına gelmez veya herhangi bir sponsorluk başvurusunu ret etmek sonraki yıllarda aynı etkinliğe sponsor olunmayacağı anlamına gelmemektedir. Değerlendirme tamamen rasyonel çerçevede yapılmaktadır.